135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider
Thứ Tư, 18 Tháng 9 2019

Liên Kết Website

Thống Kê

000336950
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
48
302
994
5158
336950
Các bộ phận Họ và tên Năm sinh Học vị Chức danh, chức vụ
1. Ban giám hiệu

Đoàn Xuân Đản

Đỗ Thị Hương

Lê Quang Vịnh

1980

1981

1976

Thạc sĩ

Thạc sĩ

Thạc sĩ

Quyền Hiệu trưởng Nhà trường

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

2.Trưởng, Phó các phòng chức năng
Phòng Tài vụ Phạm Thị Hồng Hạnh 1980 Thạc sĩ Trưởng phòng
     
Phòng TCHC Nguyễn Thị Thanh Thúy 1977 Cử nhân Phụ trách phòng
Phòng Đào tạo Trần Tuấn Hải 1982 Thạc sĩ Trưởng phòng
Nguyễn Thị Kiều Trang 1973 Cử nhân Phó trưởng phòng
3.Trưởng các khoa
Khoa CKĐL Vũ Thị Thủy 1983 Thạc sĩ Trưởng khoa
     
Khoa ôtô Đàm Văn Tuấn 1970 Kỹ sư Phụ trách  khoa
Nguyễn Văn Tằng  1970  Kỹ sư Phó trưởng khoa
4.Trưởng các đơn vị trực thuộc
Trung tâm SHLX Phạm Văn Hưng 1962 Thạc sĩ Giám đốc
Trung tâm BDSC Đàm Văn Tuấn 1970 Kỹ sư Giám đốc
5.Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công Đoàn
Đảng Bộ Đoàn Xuân Đản 1980 Thạc sĩ Bí thư Đảng ủy Nhà trường
Chi bộ Phòng TCHC Nguyễn Thị Thanh Thúy 1977 Cử nhân Bí thư Chi bộ
Chi bộ Phòng Tài Vụ Phạm Thị Hồng Hạnh 1980 Cử nhân Bí thư Chi bộ
Chi bộ phòng Đào Tạo Nguyễn Thị Kiều Trang 1973 Cử nhân Bí thư Chi bộ
Chi bộ khoa CKĐL Vũ Thị Thủy 1983 Thạc sĩ Bí thư Chi bộ
Chi Bộ khoa ô tô Đàm Văn Tuấn 1970 Kỹ sư Bí thư Chi bộ
Chi Bộ TTSHLX Phạm Văn Hưng 1962 Thạc sĩ Bí thư Chi bộ
Chi Bộ TTBDSC Bùi Phúc Hưng 1972 Kỹ sư Bí thư Chi bộ
Công Đoàn Nguyễn Thị Thanh Thúy 1977 Cử nhân Chủ tịch Công đoàn trường
Đoàn TN Đàm Xuân Phước Lộc  1990 Cử nhân Bí thư Đoàn trường

nang bac tho cnkt

bo tuc