135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider
Thứ Hai, 26 Tháng 8 2019

Liên Kết Website

Thống Kê

000329952
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
37
372
409
8264
329952

1. Chức năng:

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe có chức năng tổ chức các kỳ thi sát hạch, thi chứng chỉ lái xe theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; thực hiện các dịch vụ kinh tế phục vụ cho hoạt động của Trung tâm theo qui định của pháp luật hiện hành;

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện đăng ký sát hạch và đề nghị tổ chức kỳ sát hạch theo đúng quy định của cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

- Công khai mức thu phí sát hạch, giá các dịch vụ khác để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Cơ sở đào tạo, người học lái xe biết và thực hiện.

- Phối kết hợp và tạo mọi điều kiện để các Cơ sở đào tạo lái xe đưa học sinh đến ôn luyện thi và các Hội đồng sát hạch tổ chức sát hạch đúng kế hoạch, thuận tiện.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các công trình phụ trợ, phòng thi, phương tiện thi, trang thiết bị kiểm tra chấm điểm theo quy định để thực hiện các kỳ sát hạch lái xe tập trung theo yêu cầu của cơ quan chủ quản đạt kết quả chính xác, khách quan.

- Tổ chức các kỳ thi sát hạch lái xe theo đúng nội dung, quy trình sát hạch; bảo đảm an toàn cho các kỳ sát hạch lái xe; phối hợp các đơn vị, cơ quan liên quan giải quyết khi có các vụ việc xảy ra; Lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến khóa thi sát hạch theo quy chế quản lý dạy nghề của Nhà nước và các quy định của Bộ Giao thông vận tải.

- Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghề cho người học lái xe ô tô các hạng;

- Nối mạng thông tin quản lý với cơ quan quản lý sát hạch trực tiếp; thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về các hoạt động của Trung tâm theo quy định của cơ quan chủ quản và cấp có thẩm quyền.

- Chấp hành và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, kiểm chuẩn theo tiêu chuẩn của Trung tâm sát hạch lái xe; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, quyền hạn và thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Giao thông vận tải giao hoặc theo quy định của pháp luật.

nang bac tho cnkt

bo tuc