135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider
Thứ Hai, 18 Tháng 11 2019

Liên Kết Website

Thống Kê

000356859
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
4
1745
1749
6481
356859

a) Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức bộ máy:

  - Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trường;

 - Tham gia các Hội đồng, các ban của Trường như: Hội đồng trường, hội đồng tuyển dụng, hội đồng thi đua - khen thưởng, hội đồng kỷ luật; công tác an ninh quốc phòng, tự vệ, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn….

 - Phối hợp với các phòng, khoa, Trung tâm xây dựng quy chế, đánh giá hoạt động và củng cố tổ chức các đơn vị trực thuộc trường;

b) Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác nhân sự:

   - Quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường;

   - Triển khai công tác quy hoạch cán bộ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường; thực hiện công tác đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm;

   - Tổ chức tuyển dụng và sử dụng viên chức, người lao động; ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật; thực hiện điều động, luân chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng lao động;

   - Tổ chức đánh giá lao động và kết quả lao động; quy hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, giáo viên;

   - Nghiên cứu và triển khai thực hiện các luật và văn bản pháp quy.

c) Giúp Hiệu trưởng thực hiện chế độ chính sách:

   - Thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ viên chức; chế độ nghỉ hưu, thai sản, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

d) Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác hành chính:     

    - Thực hiện chức năng gắn kết và điều phối hoạt động; văn thư-lưu trữ; tổng hợp báo cáo; tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các sự kiện của Nhà trường;

   - Quản lý cơ sở vật chất, mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị, đảm bảo điều kiện làm việc của Nhà trường, phương tiện đi lại phục vụ công tác của Ban giám hiệu;

   - Đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường;

   - Thực hiện công tác xây dựng cơ bản.

e) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

nang bac tho cnkt

bo tuc