135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider
Thứ Hai, 18 Tháng 11 2019

Liên Kết Website

Thống Kê

000356911
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
56
1745
1801
6533
356911

- Tham mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm phục vụ các hoạt động của Nhà trường;

- Giám sát các khoản thu-chi tài chính, các nghĩa vụ thu-nộp, thanh toán nợ;

- Kiểm tra và giám sát việc quant lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản;

- Thu thập, phân tích, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng, nội dung công việc kế toán, chuẩn mực và theo Luật kế toán;

- Cung cấp thông tin, số liệu quyết toán theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện thanh quyết toán mọi nguồn kinh phí theo chế độ của Nhà nước và quy định của Nhà trường;

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính của các phòng, khoa, Trung tâm trong Nhà trường;

- Hướng dẫn các phòng, khoa, Trung tâm các thủ tục thanh toán theo nghiệp vụ kế toán và quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường;

- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính của trường trình Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

nang bac tho cnkt

bo tuc