135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider
Thứ Tư, 18 Tháng 9 2019

Liên Kết Website

Thống Kê

000337012
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
110
302
1056
5220
337012

- Tham mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm phục vụ các hoạt động của Nhà trường;

- Giám sát các khoản thu-chi tài chính, các nghĩa vụ thu-nộp, thanh toán nợ;

- Kiểm tra và giám sát việc quant lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản;

- Thu thập, phân tích, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng, nội dung công việc kế toán, chuẩn mực và theo Luật kế toán;

- Cung cấp thông tin, số liệu quyết toán theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện thanh quyết toán mọi nguồn kinh phí theo chế độ của Nhà nước và quy định của Nhà trường;

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tài chính của các phòng, khoa, Trung tâm trong Nhà trường;

- Hướng dẫn các phòng, khoa, Trung tâm các thủ tục thanh toán theo nghiệp vụ kế toán và quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường;

- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động tài chính của trường trình Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

nang bac tho cnkt

bo tuc