135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider
Thứ Hai, 18 Tháng 11 2019

Liên Kết Website

Thống Kê

000356900
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
45
1745
1790
6522
356900

a) Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

          - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hàng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của Nhà trường;

          - Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

          - Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

          - Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

          - Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

          - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

          b) Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

          c) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

nang bac tho cnkt

bo tuc