135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider135 MIC Slider
Thứ Hai, 19 Tháng 11 2018

Liên Kết Website

Thống Kê

000219051
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tháng Này
Tất Cả
331
323
654
4718
219051
Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Hải Phòng có 02 trung tâm trực thuộc: Trung tâm SHLX Phạm Văn Hưng 1962 Thạc sĩ Giám đốc Trung tâm BDSC Đàm Văn Tuấn 1970 Kỹ sư Giám đốc
Các bộ phận Họ và tên Năm sinh Học vị Chức danh, chức vụ 1. Ban giám hiệu Đỗ Thị Hương Lê Quang Vịnh 1981 1976 Thạc sĩ Thạc sĩ Phó Hiệu trưởng, Phụ trách Nhà trường Phó Hiệu trưởng 2.Trưởng, Phó các phòng chức năng Phòng Tài vụ Phạm Thị Hồng Hạnh 1980 Thạc sĩ Trưởng phòng       Phòng TCHC Nguyễn Thị Thanh...
 Ban Giám Hiệu Nhà trường gồm: 1. Hiệu Phó phụ trách Nhà trường : Bà Đỗ Thị Hương    - Sinh năm: 1981;    - Học vị: Thạc sĩ. 3. Hiệu Phó phụ trách Đào tạo: Ông Lê Quang Vịnh    - Sinh năm: 1976;    - Học vị: Thạc sĩ cơ khí động lực
        Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Hải Phòng có 03 phòng trực thuộc, bao gồm: Phòng Tài vụ Phạm Thị Hồng Hạnh 1980 Thạc sỹ Trưởng phòng Phòng TCHC Nguyễn Thị Thanh Thúy 1977 Cử nhân Trưởng phòng Phòng Đào tạo Trần Tuấn Hải 1982 Thạc sỹ Trưởng phòng Nguyễn Thị Kiều Trang 1973 Cử nhân Phó trưởng phòng
a) Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:           - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hàng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của Nhà trường;           - Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy...
- Tham mưu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường; - Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm phục vụ các hoạt động của Nhà trường; - Giám sát các khoản thu-chi tài chính, các nghĩa vụ thu-nộp, thanh toán nợ; - Kiểm tra và giám sát việc quant lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; - Thu thập, phân tích, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng, nội dung công việc kế...
a) Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức bộ máy:   - Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của trường;  - Tham gia các Hội đồng, các ban của Trường như: Hội đồng trường, hội đồng tuyển dụng, hội đồng thi đua - khen thưởng, hội đồng kỷ luật; công tác an ninh quốc phòng, tự vệ, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn….  - Phối hợp với các phòng, khoa, Trung tâm xây dựng quy...

nang bac tho cnkt

bo tuc